Μια επείγουσα έκκληση
   
  Σύνοψη
  Την έκκληση υπογράφουν
  Η συρρίκνωση του πληθυσμού
  Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
 

Τι πρέπει να γίνει

  Προκλήσεις και οφέλη
 
  Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
  Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
  Σχετική βιβλιογραφία
  Δημιουργοί
 
  pdf
   
 

 

     
     
 

Δημιουργοί

 
     
 

Αυτή η έκκληση συντάχθηκε από τους:

OceanCare

Tethys Research Institute

WDCS The Whale and Dolphin Conservation Society

WWF Ελλάς

Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος

 

 

Σχέδια: Massimo Demma

Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά: Δρ. Αλέξανδρος Φραντζής