Μια επείγουσα έκκληση
   
  Σύνοψη
  Την έκκληση υπογράφουν
  Η συρρίκνωση του πληθυσμού
  Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
 

Τι πρέπει να γίνει

  Προκλήσεις και οφέλη
 
  Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
  Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
  Σχετική βιβλιογραφία
  Δημιουργοί
 
  pdf
   
 

 

     
     
 

Το μεσογειακό κοινό δελφίνι

 
   
 

Short-beaked common dolphins photographed near Kalamos, Greece. Photos ©Tethys Research Institute.

 

Το βραχύρυγχο κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) αποτελούσε κάποτε το πιο κοινό είδος κητώδους στην Μεσόγειο, όμως στη διάρκεια των τελευταίων 30-40 ετών ο πληθυσμός του συρρικνώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο. Τα αίτια αυτής της γενικής συρρίκνωσης δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, ωστόσο πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν τη εξάντληση της τροφής λόγω της υπεραλίευσης, την παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος.

Ο προσδιορισμός της κατάστασης του πληθυσμού του Μεσογειακού κοινού δελφινιού τέθηκε ως προτεραιότητα σε παρελθόντα σχέδια δράσης για τα κητώδη της Επιτροπής για την Επιβίωση των Ειδών της IUCN (Perrin 1988, Reeves & Leatherwood 1994). Το Σχέδιο Δράσης 2000-2010 της IUCN για τα κητώδη παγκοσμίως σημείωσε ότι ο αριθμός των κοινών δελφινιών είχε μειωθεί δραματικά στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε ότι υπήρχε επείγουσα ανάγκη για δράσεις προστασίας, ώστε να αποφευχθεί η εξαφάνιση του είδους σε αυτή την περιοχή της εξάπλωσής του (Reeves et al. 2003).

 

 

Το 2003 ο μεσογειακός πληθυσμός των κοινών δελφινιών κατατάχθηκε ως Κινδυνεύων στην Κόκκινη Βίβλο των Απειλουμένων Ειδών της IUCN.

Το 2004 η ACCOBAMS παρουσίασε ένα αναλυτικό 90-σέλιδο Σχέδιο Προστασίας του Μεσογειακού κοινού δελφινιού. Το Σχέδιο «έτυχε θερμότατης υποδοχής» από την 2η Συνάντηση των Μερών της ACCOBAMS (Απόφαση 2.20).

Το 2005 ο μεσογειακός πληθυσμός των κοινών δελφινιών εντάχθηκε στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της Σύμβασης για την Διατήρηση των Μεταναστευτικών Ειδών (Σύμβαση Βόννης - CMS). Ο πληθυσμός είχε ήδη συμπεριληφθεί στο Παράρτημα ΙΙ, αλλά η ένταξη αυτή - που πριν αφορούσε στον «πληθυσμό της δυτικής Μεσογείου» - επεκτάθηκε για να καλύψει το σύνολο του μεσογειακού πληθυσμού των κοινών δελφινιών.

Επίσης το 2005 η Επιστημονική Επιτροπή της ACCOBAMS συνέστησε την άμεση οικονομική και θεσμική υποστήριξη εστιασμένων προγραμμάτων μικρής κλίμακας για την προστασία του κοινού δελφινιού.

Το 2007 η 3η Συνάντηση των Μερών της ACCOBAMS εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι παρά τα ισχυρά επιστημονικά τεκμήρια, παρά τον στρατηγικό σχεδιασμό, την επανειλημμένη έκφραση ανησυχίας και τις συστάσεις, μεταξύ άλλων της Επιστημονικής Επιτροπής και των άμεσα σχετιζόμενων Εταίρων της ACCOBAMS, δεν έχει αναληφθεί επαρκής δράση, που να εξασφαλίζει την ανάνηψη των κοινών δελφινιών στην περιοχή». Τα Μέρη της ACCOBAMS κλήθηκαν να εφαρμόσουν επειγόντως το σχέδιο διατήρησης των κοινών δελφινιών και να ενσωματώσουν σχετικές δραστηριότητες στα εθνικά τους σχέδια δράσης. Η Γραμματεία της ACCOBAMS κλήθηκε να διαβιβάσει την διεθνή ανησυχία για τα κοινά δελφίνια στις διευθύνσεις περιβάλλοντος και αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και να απαιτήσει την ένταξη του κοινού δελφινιού στο Παράρτημα 2 της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα (Απόφαση 3.17).