Μια επείγουσα έκκληση
   
  Σύνοψη
  Την έκκληση υπογράφουν
  Η συρρίκνωση του πληθυσμού
  Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
 

Τι πρέπει να γίνει

  Προκλήσεις και οφέλη
 
  Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
  Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
  Σχετική βιβλιογραφία
  Δημιουργοί
 
  pdf
   
 

 

     
     
 
Την έκκληση υπογράφουν
 
     
 

Alnitak Marine Research Centre

Ισπανία

Blue World
Institute of Marine Research and Conservation

Κροατία

Cetacean Alliance

Διεθνής
οργανισμός

CIRCE
Conservation Information and Research on Cetaceans

Ισπανία

Delphis
Mediterranean Dolphin Conservation

Ιταλία

MOm
Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Ελλάδα

Morigenos
Marine Mammal Research and Conservation Society

Σλοβενία

Oceana

Διεθνής
οργανισμός

OceanCare

Ελβετία

Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος

Ελλάδα

Tethys Research Institute

Ιταλία

WDCS
The Whale and Dolphin Conservation Society

Διεθνής
οργανισμός

WWF Ελλάς

Ελλάδα

 

Αυτή η έκκληση για δράση είναι σύμφωνη με το πνεύμα των υποδείξεων του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης της UNEP, και των επιτακτικών εκκλήσεων για την διατήρηση των μεσογειακών κοινών δελφινιών, που έγιναν από τα Κράτη-Μέλη του Συμφώνου UNEP/CMS για την Διατήρηση των Κητωδών στην Μαύρη Θάλασσα, στην Μεσόγειο Θάλασσα και στην Παρακείμενη Ατλαντική Περιοχή (ACCOBAMS), που έχει επικυρωθεί και από την Ελλάδα.

 

 

 

Αυτή η έκκληση έχει υιοθετηθεί από τους παρακάτω ειδικούς:

 

Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Ph.D.

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής της ACCOBAMS (Συμφωνία UNEP/CMS για την Διατήρηση των Κητωδών στην Μαύρη Θάλασσα, την Μεσόγειο Θάλασσα και την Συγκείμενη Ζώνη του Ατλαντικού)

Τοπικός Συντονιστής για την Μεσόγειο στην Παγκόσμια Επιτροπή της IUCN για τις Προστατευόμενες Περιοχές - Θαλάσσιο περιβάλλον

Randall R. Reeves, Ph.D.

Πρόεδρος της Ομάδας Ειδικών για τα Κητώδη της IUCN - Επιτροπή για την Επιβίωση των Ειδών