Μια επείγουσα έκκληση
   
  Σύνοψη
  Την έκκληση υπογράφουν
  Η συρρίκνωση του πληθυσμού
  Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
 

Τι πρέπει να γίνει

  Προκλήσεις και οφέλη
 
  Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
  Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
  Σχετική βιβλιογραφία
  Δημιουργοί
 
  pdf
   
 

 

     
     
  Σύνοψη  
     
 

Η επιστημονική έρευνα έδειξε ότι η υπεραλίευση προκάλεσε καταστροφή του οικοσυστήματος στα νερά ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από το νησί Κάλαμος - μια περιοχή Natura 2000.

 

Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση και τον μαρασμό της θαλάσσιας μεγαπανίδας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κοινά δελφίνια που παλαιότερα ήταν άφθονα.

Διεθνείς και Ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους για να καλέσουν για επείγοντα διαχειριστικά μέτρα των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάνηψη του οικοσυστήματος, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων και στην βιωσιμότητα της αλιείας στην περιοχή.

 

 

Την έκκληση υπογράφουν
Η συρρίκνωση του πληθυσμού
Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
Τι πρέπει να γίνει
Προκλήσεις και οφέλη

Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
Σχετική βιβλιογραφία
Δημιουργοί